Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden Gogo-Fun

Reservatie

De reservatie is pas definitief en geldig als deze door ons per mail bevestigd werd. 

Bij tenten en springkastelen is deze enkel definitief en geldig na het invullen van deze huurvoorwaarden.

 Annulatie

De huurder heeft het recht om het gehuurde materiaal tot 7 dagen voor de huurdatum gratis te annuleren. Wanneer de annulatie binnen de 7 dagen valt,  zijn wij genoodzaakt 50% van het totaalbedrag aan te rekenen. Weliswaar krijgt u van ons een tegoedbon van 25%.

Er is één uitzondering, nl. slecht weer.  Bij aanhoudend slecht weer of bij een slechtweersvoorspelling kan u kosteloos annuleren tot 24 uur voor de levering.

Gogo-Fun heeft het recht om tenten en springkastelen te annuleren tot 1 uur voor de aanvang van het feest.

Omschrijving slecht weer: hevige en aanhoudende regen, hagelbuien.

Onweer geldt niet voor de tenten.

Bij rukwinden worden de springkastelen niet achtergelaten of mogen deze niet opgeblazen worden.

 Betaling

De betaling van het gehuurde materiaal gebeurt contant bij de ontvangst van het gehuurde materiaal of op voorhand per overschrijving.

Onze prijzen, vermeld op www.verhuur-furniere.be , zijn inclusief BTW.

 Waarborg

Voor onze feestmaterialen vragen wij geen waarborg. Wanneer er schade aan het materiaal is, zal Verhuur Furniere dit laten herstellen en dit aan de huurder verrekenen.

Indien de opbouw van de tenten en de springkastelen op braakliggende terreinen dient te gebeuren, vragen wij een waarborg van ½ van het totaalbedrag. Dit wordt terugbetaald wanneer wij het gehuurde materiaal ophalen.

 Levering

De levering van ons materiaal is gratis vanaf  70€ en dit in een straal van 20km rond Oostkamp.

De leveringen gebeuren normaal in de voormiddag, tenzij  anders afgesproken.

Voor de ophaling van het materiaal spreken wij de dag zelf af.

Bij de levering van de springkastelen hebben wij een vrije doorgang van 1,5m nodig; leveringen door het huis doen wij niet.
 

 De in ontvangstname

Wanneer het materiaal volledig geplaatst is, zal Gogo-Fun controleren of er geen beschadigingen zijn. Indien dit het geval is, worden deze achteraan de huurvoorwaarden bijgeschreven. Wanneer er niemand aanwezig is op het tijdstip van de levering zal het volledige bedrag in aanrekening worden gebracht.

In het geval van niet- of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding van Gogo-Fun kunnen eisen. 


 Plaatsing

De tenten van Gogo-Fun kunnen op ongeveer alle ondergronden geplaatst worden.

Wanneer we bij levering zien dat de tenten niet op een ordentelijke manier kunnen geplaatst worden zodat die de feestvierders niet in gevaar brengen, zullen wij beslissen om de tent niet te plaatsen. Hierbij heeft de huurder geen recht om het bedrag van de tent terug te eisen maar

zullen wij een tegoedbon uitschrijven ter waarde van 15% van het bedrag.

De springkastelen van Gogo-Fun  worden best op een vlakke en zachte ondergrond, bij voorkeur gras, geplaatst. De springkastelen mogen  niet op een puntige ondergrond (stenen, glas, …,) geplaatst worden. De blower van het springkasteel mag nooit worden afgedekt daar deze toch waterbestendig is. Indien u de blower uitschakelt, mag deze pas opnieuw worden ingeschakeld als de motor volledig tot stilstand gekomen is. Wanneer het springkasteel bij de huurder overnacht, is de huurder verantwoordelijk voor het veilig opbergen van de blower.

Het springkasteel mag na de opstelling niet verplaatst worden.

De toevoerbuis tot de motor moet steeds gestrekt liggen.   

 Aansprakelijkheid

De klant is tijdens de hele huurperiode verantwoordelijk voor eventuele schade/ongevallen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp.

Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik, zullen aan de huurder worden aangerekend.

 Verantwoordelijkheid

De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens het gebruik, de op- of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties.

U kan bij uw verzekeringsagent een extra verzekering afsluiten, welke elk ongeval dekt vanaf de in ontvangstname tot de teruggave, met afstand van elk recht op verhaal lastend de verhuurder. Permanent toezicht van een volwassene is ten zeerste aanbevolen.

 Wat bij regen?

Bij regenweer blijven de springkastelen best in opgeblazen toestand staan. Enkel bij rukwinden of onweer moeten de springkastelen neergelaten worden; dit om schade te voorkomen.

Bij het neerlaten van het kasteel de stroom uitschakelen; de muren naar binnen plooien; het springkasteel samen plooien. Zo komt er niet veel water binnen. Zo niet loop je de kans op schade door regen, hetgeen door de huurder betaald dient te worden. Ook het extra opruim werk wordt door de huurder betaald.

Na de regenbui moet het kasteel opnieuw worden opgezet om te kunnen uitdrogen.

 Gebruik van het materiaal

Gebruik onze feestmaterialen enkel en alleen waarvoor deze bestemd zijn. Zo voorkom je beschadigingen. Wat betreft de springkastelen zijn het dragen van brillen, schoenen, sleutelhangers of andere puntige voorwerpen tijdens het gebruik van het springkasteel strikt verboden; dit om materiële en lichamelijke schade te voorkomen. Het is verboden om op de muren te klimmen of erop te hangen, alsook te eten of te drinken in het springkasteel.

 

Voorzieningen

Voor de springkastelen moet de huurder het volgende voorzien: een gewoon stopcontact op maximum 20m.

De huurder zorg voor een vrije doorgang van 1,5m om het springkasteel tot op zijn plaats te krijgen.  Dit geldt tevens voor de tenten.

Voorzie rond de springkastelen en de tenten een ruimte van minstens 1 meter aan elke zijde, voor de achterzijde van de springkastelen moet dit 2 meter zijn.

 

Boetes waarvan wij hopen deze niet te moeten aanrekenen

  • Er is niemand aanwezig bij de levering en er is op voorhand niets afgesproken en/of er hangen geen instructies: het volledige bedrag van de huurprijs wordt gefactureerd met een tegoedbon van 20%.
  • 2x leveren: + 20€ op het totaalbedrag.
  • Onvoldoende vrije doorgang om te leveren: 50% van de huurprijs wordt gefactureerd.
  • Bij beschadigingen gemeld door de huurder worden de reparatiekosten gedeeld door 2.
  • Beschadigingen opgemerkt  door de verhuurder: de reparatiekosten worden volledig aangerekend .
  • Bij  extra opruimwerk aan het verhuurde materiaal wordt 50€ aangerekend.
  • Bij zwarte strepen door schoenen wordt 50€ aangerekend.               

 

Gogo-Fun wil echter dat jullie een leuk feest hebben.